Sunday, December 3, 2017

Kuidas on omavahel seotud pärilikkuse jõud ning reinkarnatsioon?

Kuidas on omavahel seotud ümbersünniõpetus (reinkarnatsioon, metempsühhoos) ja pärilikkus (millega konstellatsioonid ennekõike tegelevad), tuleb konstellatsioonide teemaga seoses sageli jutuks. Enamasti ollakse seisukohal, et mõlemad on asjassepuutuvad.


Mõned lähtekohad


Enamik konstellatsioonigruppe külastavaid inimesi on vähemalt mingil määral uue vaimsuse mõtteviisiga. Reinkarnatsioon on uue vaimsusega seotud mõtlemises kesksel kohal.

Lühidalt mõnest kitsaskohast uskumuse juures, et meil on varasemad kehastused. Inimesi, kel on reaalsed mälestused varasematest kehastustest, on erinevalt “uskujatest” kaduvväike osa. On olemas hüpnootilised regressioonitehnikad varasemate kehastuste meenutamiseks, mille objektiivne usaldusväärsus paistab olevat üsnagi madal, kuid mis kindlasti tekitavad huvitavaid assotsiatsioone ja võivad olla sellisena tervenemise jaoks kasulikud.

Pärilikkus ja reinkarnatsioon


Järgnev selgitus põhineb 20. sajandi alguse müstikute Rudolf Steineri ja Valentin Tombergi ideedel.


Inimese võib jagada kolmeks osaks: keha, hing ja vaim. Inimese keha allub pärilikkuse seaduspärasustele ja selles kanduvad edasi tema esivanemate läbielamised, tunded ja otsused. Inimese hing allub reinkarnatsioonile ja selles elavad edasi inimese varasemates kehastustes omandatud omadused. Inimese vaim on kõige salapärasem osa, mille täiustumise ümber kogu pärilikkuse ja reinkarnatsiooni tants käib. Tomberg nimetab vaimu arengut reguleerivat printsiipi ülestõusmiseks.


Selle käsitluse järgi on reinkarnatsioon hinge jaoks sama, mis pärilikkus keha jaoks.


Konstellatsioonitöö rajaja Bert Hellinger jättis küsimuse reinkarnatsioonist lahtiseks. Ta ütles, et inimesed, kes tema poole pöörduvad väitega, et on seotud mõne oma eelmise kehastusega, on tema kogemuses hoopis seotud mõne oma esivanemaga.

Hellingeri seisukoht on muidugi äärmiselt pragmaatiline, keskendudes mitte kõikehõlmavale tõele, vaid konkreetsetele viisidele, kuidas inimesi aidata. Konstellatsioonidega saab just töös perekonna ja esivanematega inimesi suurepäraselt aidata. Sagedasti lahenevad tõsised küsimused ühe-kahe tunni jooksul.


Lahenduste leidmise tasandid


Tuleb ette inimesi, kes on veendunud, et nende eluliste probleemide põhjuseks on:

 • astroloogilised ebasoodsad aspektid;
 • lapsepõlve või hilisemad eluloolised läbielamised;
 • negatiivsed mõtted;
 • halb töökeskkond;
 • halb paarisuhe;
 • probleemid kehaga või organite talitlusega;
 • sisemised osad või "hääled" nagu sisemine laps või superego;
 • isiksuse tüpoloogiad nagu temperament, Human Designi või enneagrami tüüp;
 • eludevahelised kogemused;
 • eelmiste elude kogemused;
 • raseduse või sünniaegsed kogemused...

Nimekiri on põhimõtteliselt lõputu. Põhimõtteliselt on kõikide nende lähtekohtadega võimalik konstellatsioone teha. Kaasaegsed konstellatsioonid on selle koha pealt agnostilised. Siiski annab töö pärilikkusega (perekonna ja esivanematega) alternatiividest paremaid tulemusi, kui inimese jaoks on kõik alternatiivid võrdsed. Kui inimesele millegipärast töö perekonnaga ei sobi, siis võib töötada muudes kontekstides. Nimetatud muudel, mitteperekondlikel tasanditel on mõistlik töötada ka siis kui inimene on juba parasjagu töötanud perekondlike küsimustega, kuid oleks vaja rohkem muutusi. Nimelt klassikaliste perekonstellatsioonide efekt on ilmne, kuid "pika vinnaga", jutt käib mitmest aastast.