Monday, August 28, 2017

Süsteemsed lähenemised I. Sissejuhatus süsteemsetesse lähenemistesse.


Konstellatsioonidest rääkimiseks me kasutame erinevaid võõrsõnu. Üks selliseid väljendeid on „süsteemsed konstellatsioonid”. Mispärast süsteemsed?

Bert Hellingeri süsteemne lähenemine, mis on osaks konstellatsioonide „teooriast”, on üks osa 20. sajandi üldisest trendist süsteemse mõtlemise poole. Erinevaid süsteemseid lähenemisi on palju. Süsteemne siinkohal tähendab sisemiselt eristunud tervikute käsitlemist, mis pöörab tähelepanu protsessile ja osade suhetele. 

Teatavas osas on süsteemi vaade sarnane põlisrahvaste maailmavaatega ja samal ajal teatavas osas erinev. Nimelt põlisrahvaste maailmapildi osa ei ole loodusteadused ja nad sellesse ei mahu, süsteemsesse lähenemisse aga loodusteadused põhimõtteliselt sobivad ühe osana.


Klassikaline (17. sajandiks tekkinud) loodusteaduslik maailmavaade Süsteemne maailmavaade
Loodus on keerukatest kuid asendatavatest tükkidest koosnev hiiglaslik masin. Loodus on asendamatute koostisosadega varustatud organism, millel on iseeneslik ning kindlaksmääramata suund valikulisusele, voole, spontaansusele.
Asjad on keskkonnast eraldiseisvad; inimesed on üksteisest eraldiseisvad ja keskkonnast samuti. Inimeste vahel on määravaks seotus ja suhtlus, samuti inimeste ja looduse vahel. Nii looduslikus kui sotsiaalses maailmas on olulised kogukonnakuuluvus ja terviklikkus.
Kõik nähtused on materiaalsed, selgepiirilised ja mõõdetavad. Isegi mateeriat tuleb mõista kui voolavate ja vastastikku seotud energiate protsessi, mis pole tõsikindlalt ennustatav.
Igapäevaelu seisneb materiaalsete ressursside akumuleerimises, võitluses ellujäämise ja võimu pärast.


Materiaalsetest ressurssidest olulisem, aga ühtlasi nende loomise eeltingimus on informatsioon – ja sellest tulenevalt haridus ja inimestevaheline kommunikatsioon.
Progress seisneb materiaalse heaolu piiramatus kasvus. Sellest tulenevalt tuleb maksimaalselt ning hoolimata tagajärgedest kasutada energeetilist, loodus- ja inimressurssi. Progress on võimalik omavahel suhtlevate osade paindlikus koostöös, milles tuleb silmas pidada tervikpilti.
Lääne tööstusühiskond on inimarengu absoluutne mõõdupuu.

Tuleb arvesse võtta inimkultuuride- ja -ühiskondade mitmekesisust. Iseenese vaatenurgast on kõik nad kooskõlalised ja kehtivad. Nende järjestamine võib olla mõeldav jätkusuutlikkuse ja liikmete rahulolu seisukohast.
Inimene kui looduse kroon, ülesandega loodust oma huvides kasutada ja valitseda. Inimene kui orgaaniline osa iseeneslikult toimivast ja iseeneslikult arenevast tervikust, mis omakorda on kontekstiks ja vältimatuks eeltingimuseks elule Maal.
Sotsiaalteadustes on inimkäitumise juhtivateks printsiipideks võitlus ellujäämise pärast, üksikisiku kasumlikkuse maksimeerimine. Siiski langevad „nähtamatu käe” kaudu üksikisiku ja ühiskonna kasu kokku.
Konkurentsi pehmendab ja tasakaalustab koostöö. Individualistlikku tööeetikat tasakaalustavad mitmekesisuse talumine ning inimestevahelist ning inimese ja looduse omavahelist kohanemist ja harmooniat edendavad eluviisid.

Meditsiini jaoks on inimkeha masin, mis vajab sagedast remonti faktipõhiste ja ebaisiklike sekkumiste teel. Inimmeele probleemid on keha omadest eraldiseisvad ning neid tuleb ka ravida eraldi. Inimkeha on omavahel suhtestatud osade süsteem. Keha ja meel on eristatavad, kuid mitte eraldatavad. Hoida tuleb terve süsteemi tervist, sealjuures tähele pannes nii füüsilisi kui füsioloogilisi tegureid aga ka intra- ja interpersonaalseid.Muidugi on mõlemad ülevalpoolesitatud tulbad esitatud liialdatud kujul. See on aga esimene toetuspunkt süsteemsete lähenemiste mitmekesise maailma mõistma hakkamiseks. Järgmisel korral süsteemi mõistest.


Wednesday, August 23, 2017

Konstellööride nimekiri

Viimati värskendatud 25. augustil 2017.

Pidevalt lisandub erineva kestusega väljaõppe saanud konstellööre, nii nagu ka üldse ilma väljaõppeta tegutsevaid. Lisan siia nimekirja mulle teadaolevatest tegutsevatest konstellööridest, kel on vähemalt üks aasta väljaõpet. Praktilistel põhjustel on nimekiri ebatäielik, põhinedes avalikul infol ja erasuhtlusel. Täiendused võib lisada postituse kommentaaridesse või mulle kirjutada (heikieesmaa at gmail com).


Heiki Eesmaa 
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe
Tegutsemiskoht Tallinn, Tartu
Täiendav info Terviklikkuse väljad blogi, Facebook


Marika Kallikivi
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2011 - 2013), Täiendav asjassepuutuv väljaõpe 
transpersonaalne psühholoogia ja hüpnoteraapia [2007-2010], TRE juhendaja
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info


Kalmer Kase 
Konstellatsioonitöö väljaõpe pere- ja organisatsioonikonstellatsioonid (sertifikaadid Riiast, Moskvast, Kiievist, Wieslochist)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe rahvameditsiin (Läti, 2011-2014), coaching (3D Eurocoach)

Tegutsemiskoht Rakvere, Tallinn, Tartu
Täiendav info veebileht 1, veebileht 2

Ada Kiipus
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016) 
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe NLP praktik (2002-2003), shindo instruktor (2011-2012), koolipsühholoog (tase 8, 2016), andragoog (tase 5, 2012),  superviisor ja coach (ISCI 2014-2017), motiveeriv intervjueerimine algtase, KKT algtase
Tegutsemiskoht Tallinn, Tapa
Täiendav info Facebooki leht

Olga Knjazeva 
Konstellatsioonitöö väljaõpe sertifikaadid Moskvast ja Wieslochist, viinud läbi kaks konstellööride väljaõppegruppi Tallinnas 
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühholoog, süsteemne pereterapeut
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht (vene k)

Heldo Korbe
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR]
(2010-2013), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info

Anželika Lensment
Konstellatsioonitöö väljaõpe IKSR
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe kliiniline psühholoog
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht (eesti k), (vene k)

Juta Linde
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühhodraama lavastaja
Tegutsemiskoht Tallinn, Tartu
Täiendav info

Karin London
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe seeniorsuperviisor, superviisorite ja coachide väljaõppe läbiviija, psühhodraama lavastaja, NLP praktik
Tegutsemiskoht Tallinn, Tartu
Täiendav info veebileht

Bärbel Luhari
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info

Kylliki Neuman
Konstellatsioonitöö väljaõpe JoAnna Chartrand-Benz and Dyrian Benz-Chartrand (2013-2014), Jane Peterson [Human Systems Institute] (2014-2015),
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe vaimse psühholoogia ja nõustamise magister (2001), Continuumi õpetaja (alates 2005), EMDR baastase (2011-2012), Mindsighti kollokvium Dan Siegeliga (2012-2013), NeuroAffective Touch (2017), analüütiline psühholoogia, liivamäng ja unenäotöö (alates 2002)
Tegutsemiskoht Tallinn (suviti)
Täiendav info veebileht

Ülle Pikma
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2010-2013)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe
Tegutsemiskoht Pärnu
Täiendav info Facebooki konto

Olga Potjomkina
Konstellatsioonitöö väljaõpe Moskva, viinud läbi ühe väljaõppegrupi Tallinnas
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühholoog, reikimeister, kinesioloogia, holodünaamika
Tegutsemiskoht Tallinn 
Täiendav info  veebileht (vene k)

Kristel Rannamees
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR], org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe transpersonaalne psühholoogia ja hüpnoteraapia (2008-2010), Imago paariterapeut (2011)
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht

Kai Reino
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe

Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info

Külli Roosi
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2010-2013), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühholoogiline nõustamine [PPE] (1995-1998), metameditsiin, TRE, Boweni tehnika, joogateraapia
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht

Kuiki Sulg 
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2010-2013), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe lastearst, kinesioloogia (Touch for Health instruktoritase 2008), homöopaatia (Soomes diplomeeritud 2002-2007)
Tegutsemiskoht Tallinn, Tartu
Täiendav info

Sergei Žaržitski
Konstellatsioonitöö väljaõpe Moskva
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühholoog, Understanding Yourself and Others treener
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht

Helena Taska 
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2010-2013), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe Understanding Yourself and Others treener
Tegutsemiskoht Jäneda, Tallinn
Täiendav info veebileht

Maire Taska
Konstellatsioonitöö väljaõpe Riias
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe Understanding Yourself and Others treener
Tegutsemiskoht Jäneda, Tallinn
Täiendav info veebileht

Mari Viik
Konstellatsioonitöö väljaõpe Peterburi
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühhiaater, NLP-praktik
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info

(16/09/2017)
Lisatud Marika Kallikivi, täiendatud Kylliki Neuman.

Wednesday, August 16, 2017

Kutseorganisatsioonidest ja eetikakoodeksitest

Aasta alguses kirjutasin postituse, mis puudutas oskamatu konstellatsioonitööga seotud ohte. Sain mitmeid küsimusi selle kohta, et miks Eesti konstellöörid siis ei tee oma kutseühingut, kutsestandardit ja muud taolist, nii nagu "normaalsed" psühhoteraapia koolkonnad.

Ebamugavaks teeb ühingu moodustamise see, et konstellatsioonitöö ei ole "normaalne" psühhoteraapia ega muu nõustamise koolkond. Konstellatsioonide põhilised mudelid ei ole "ülalt-alla" kognitiivsed, ei põhine kliendisuhtel ja töötavad peresüsteemiga alustel, mis märkimisväärselt erinevad isegi süsteemsest pereteraapiast.

Tõepoolest, nagu viidatud artiklis nimetasin, oli Bert Hellinger arvamusel, et igaüks võib konstellatsioone teha ning võib-olla on sellest kellelegi abi. Samamoodi ütles Stephan Hausner hiljuti ühel seminaril innukatele "mudelite" ja "markerite" otsijatest õpilastele:

"Pole olemas ühtegi konstellööri. Kes arvab, et ta on konstellöör, ei mõista konstellatsioonidest midagi."

Ma tahaksin loota, et tegemist oli liialdatud, hüperboolilise väljendusega, aga arvan, et nõustun selle ivaga: konstellatsioonitöös on midagi, mis ei võta liiga tõsiselt jäiki tiitleid, koodekseid, kutsestandardeid, kvalifikatsiooninõudeid, muid kunstlikke rolle vaimse tervisega seotud teenuste turul. Sisuliselt on ju tegemist ühtede turuosaliste rajatud kunstlike sisenemispiirangutega turule.

Hollandi konstellatsiooniautoriteet Jan Jakob Stam kirjeldab oma raamatus "Wings for Change" kolme viisi, kuidas ühiskondlikke moodustisi ja organisatsioone vaadelda: struktuurid, võrgustikud ja väljad. Väljadena vaatlemine on konstellatsioonidele ainulaadne.

Soovitan soojalt raamatut lähemalt lugeda, kuid konstellööride erialaorganisatsioonide kohta kirjutab Stam järgmist:

"Süsteemse töö laias maailmas, ületades peretöö, organisatsioonide, hariduse, haiguse/tervise ja ühiskonna, on nähtav huvitav, võib-olla isegi mõistatuslik fenomen. Tuhanded professionaalid üle kogu maailma töötavad selle süsteemse töötamise viisi avalikukstegemisega: rakendamise, uurimise ja edasiarendamisega. On tugev tung kohtuda: vahetada ideid, harjutada, uusi määratlusi luua - nii nagu igas arenevas teadusharus. Mul veab, et mind kutsutakse seda tööd tegema umbes kahekümnesse erinevasse riiki mitmel mandril. Niipea kui erialaühing, sihtasutus või muu struktuur süsteemse töö tegemiseks riigis asutatakse, paistab sellest energia välja voolavat. Pärast rõõmsat, entusiastlikku ja energilist algust, virelevad need organisatsioonid surmataolises seisundis. Töö areneb edasi hoolimata sellistest organisatsioonidest, mitte nende tõttu. Oskan meenutada vaid ühte riiki, kus selline organisatsioon on pisut elujõulisem, tänu äärmiselt austatud inimese isiklikele jõupingutustele, kes on sellesse palju isiklikku energiat pannud.

Aga kui vaadelda süsteemset tööd väljana ja selle professionaale, kas siis oma organisatsioonidega või mitte, kui väljaenergia kontsentraate, siis äkitselt on näha, et tõeline areng on muutub võimalikuks. Kellelgi väljal on impulss viia läbi konverents professionaalseks enesearenguks ja professionaalid valguvad lähemale, olles idee energia poolt ligi meelitatud. Nad kohtuvad just sellisena nagu nad on ja täpselt seal, kus igaüks oma väljal ja oma arengus on. Väiksemad väljad kohtuvad, suuremad väljad moodustuvad ja siis hakkab suurim väli voolama. Tekib koosloomine. Kahe päeva möödudes läheb igaüks oma teed, ümbritsetud ja kantud rikkalikust väljast, teeb omi katseid, areneb, proovib järgi... Sel viisil toidetakse ja tõstetakse edasi kogu välja. Mõne aja pärast on kellelgi teisel idee, mis meeltiab ligi ja kristalliseerub uue koosloomis-ettevõtmisena.

Niisiis on konstellööride maailmas organiseerimise ja arengu edukas formaat mitte reeglite, standardite ja organisatsioonigraafikutega organisatsioonidesse takerdumine. Ega ka mitte võrgustikesse. Võib-olla väljend "sotsiaalne liikumine" läheneb viisile, kuidas konstellöörid organiseeruvad."

Päris elu paistab Stami mõtisklusi kinnitavat. Tean, et Eestis on tehtud mitmeid katseid konstellööride ühingut rajada. Üks edukaim, millesse olid kaasatud Asko Talu, Ülle Pikma ja ka Maire Taska, jõudis isegi juriidilise asutamiseni, aga on praeguseks lõpetatud. Enne Stami sõnade lugemist jõudsin ka ise ühe katse teha ning ka hetkel, suvel 2017, on teema taas üleval. Kes teab, võib-olla tuleb sellest seekord midagi head?

Lõpumärkusena on huvitav märkida, et veel ühe vormina on "tõelisele" psühhoterapeutide ühingule omane eetikakoodeks. Kõigist konstellööride ühingutest maailmas on mulle teadaolevalt eetikakoodeksini jõudnud kaks: lõuna-aafriklased (link) ja Idris Lahore'i kool (link). Viimane muidugi pole erialaorganisatsioon, vaid teatav vaimne kool, millest konstellatsioonid on vaid üks haru. Kes teab rohkem, andku kommentaarides märku!