Tuesday, April 11, 2017

Dan Siegel konstellatsioonidest

Konstellööride seas on Dan Siegel (viki) väga populaarne autor. Muidugi on tegemist üldse populaarteadusliku superstaariga (eesti keeles ilmunud "Lapse ajukeskne kasvatus"). Tema raamatud on kindlatel empirilistel jalgadel ja samaaegselt inimlikud. Siiski, Siegeli interpersonaalne neurobioloogia -- neuroteaduste, kiindumusteooria ning veel vähemalt kümne distsipliini süntees -- näeb inimmeelt suhete ja aju moodustatud samaaegse protsesssina. Oluline siinkohal, et meel ei ole aju produkt või funktsioon. Nimetatu teeb selle käsitluse konstellatsioonidest mõtlemiseks ja neist rääkimiseks eriti sobivaks. Aga! Sain teada, et Siegel osales ühel konverentsil 2012. aastal Kopenhaagenis briti tuntud konstellööri Judith Hemmingu seminaril. Seminari järel toimunud diskussiooni dr Siegeli osalusel võid kuulata siit. Helikvaliteet pole kuigi kõrge, selle eksisteerimise ja avaliku kättesaadavuse eest peame tänama Dan Booth Cohen'it, kes selle jäädvustas oma telefoniga.

Arutelu mõned teesid:
  • Konstellatsioonid näitavad narratiivi tähendus-struktuuri. Seda võib võrrelda orkestrantide kooskõlastatud tegevusega.
  • Trauma seisneb lahendamata seisundites, mis suunavad tõenäosusi kaootilise ja rigiidse käitumise suunas. Konstellatsioon vabastab sellised lahendamata seisundid.
  • Seansieelsed ja -järgsed erinevused kliendi afektiivses seisundis olid märkimisväärsed. Siiski jäävad küsimused follow-up'ist: kuidas mõjutas konstellatsiooni läbitegemine kaootilisust ja rigiidsust kliendi elus?

No comments:

Post a Comment