Thursday, April 6, 2017

2004. aasta Potsdami süsteemse konstellatsioonitöö deklaratsioon

Ühe põneva ajastudokumendina lisan tõlke 2004. aastal Hellingeri poolt marruaetud rea mainekate süsteemsete pereterapeutide koostatud dokumendist. Konstellatsioonide elemente kasutada soovinud pereterapeudid olid raskes olukorras siis ning on  õigupoolest seda endiselt. Selle tõdemuse valgel on huvitav tosinkond aastat hiljem vaadata, milliste arenguteni deklaratsioon viinud on. Loodan neid trende ka mõnes tulevases originaalpostituses kommenteerida. Deklaratsioonile allakirjutanuist on Eestis seminare läbi viinud Roland Schilling.

Saksa keeles (koos allakirjutanute loeteluga): Potsdamer Erklärung der Systemischen Gesellschaft zur systemischen Aufstellungsarbeit

Inglise keeles (kerida lehekülje lõppu, tõlkinud Tom Mellett): Potsdam Declaration on Systemic Constellation Work (revised)

Potsdami süsteemse konstellatsioonitöö deklaratsioon (uuendatud)

Tööl rollimängude ja konstellatsioonidega on pere- ja süsteemses teraapias pikk traditsioon. Sellise töö juured on peamiselt pereskulptuuri ning psühhodraama käigus välja arendatud tehnikates. Bert Hellingeri läbiviidaval kujul on see saavutanud suurema avalikkuse tähelepanu kui kunagi varem.

Kahjuks on Hellinger järk-järguliselt ennast algsest süsteemsest tööst distantseerinud. Aga tema teene oli siiski konstellatsioonitöö tugevamaks muutmine.

Ennekõike on ta välja arendanud uued ja innovatiivsed lähenemisviisid mähkumisdünaamikate lahendamiseks.

Siiski oleme täna jõudnud punkti, kus süsteemse teraapia põhiliste alustega sõnaselgelt kokkusobimatuteks tuleb lugeda mitte üksnes olulisi osasid Bert Hellingeri -- ja paljude tema järgijate -- tööviisist, vaid ka paljud tema ütlused ja sekkumised, nimelt:

  • Lausete ja nende ellurakendamise lahtiselgitamata jätmine
  • Müstiliste ja ennastvaktsineerivate kirjelduste kasutamine (“midagi suuremat”, “selle või tolle teenistusse võtma” jne)
  • Üldistatud ning eranditeta formuleeringute ja dogmaatiliste tõlgenduste kasutuselevõtt (“alati kui”, “halvad mõjud”, “karistatav surmaga”, “ainus viis”, “minetab õiguse” jne)
  • Potentsiaalselt alandavate sekkumiste ning allutamisrituaalide kasutamine
  • Sekkumiste väidetavalt kohustuslik sidumine spetsiifilise inim- ja maailmapildiga (nt soo- ja vanemluse, topeltkodakondsuse jm küsimustes) ning ka
  • Idee, et mõni inimene võib tõeni jõuda rohkem kui teine. See viib absolutistliku mõistetesüsteemi kasutamiseni ning viitab sellele, et partnerlusepõhiseid koostöösuhteid pole mõtet luua.
Kontrastina eelnevale kiidame me heaks paljud konstellatsioonitöö näited ja variandid, mis viiakse läbi süsteemse-konstruktivistliku teraapiakäsitluse kontekstis ning kompetentse ja vastutustundliku terapeutilise suhte raames.

Me peame ülaltoodud teese konstruktiivseteks katseteks arendada seda juba ennast tõestanud terapeutilist tehnikat edasi ning ühtlasi allutada seda üha enam teaduslikele katsetele.

Seepärast oleme me ka vastu konstellatsioonitöö diferentseerimatule kriitikale.

“Hellingerist edasi” tuleks konstellatsioonitööd arendada kui terapeutilist instrumenti, aga tugevaid seoseid tema nimega ei tuleks tänapäeval enam säilitada.

Juulis 2004

Käesolevat deklaratsiooni toetavad: (nimi, aadress, allkiri)

No comments:

Post a Comment