Sunday, February 5, 2017

Ilma väljaõppeta konstellööridestViimase aasta jooksul olen kuulnud vähemalt kuuest inimesest, kes viivad konstellatsioone läbi "ilma väljaõppeta". See tõsiasi sisaldab endas üleskutset ettevaatlikkusele ja samal ajal on ka täiesti loomulik nähtus.

Räägin siinkohal grupikonstellatsioonidest ja jätan individuaalkonstellatsioonid kõrvale. Individuaalne töö on võrdlemisi turvaline (mitte küll absoluutselt). Paljud psühhoterapeudid kasutavad individuaalkonstellatsiooni sarnaseid abivahendeid riidelappide või puunukkude näol. Ka ilma konstellatsioonitöö võimalusteta on selliste abivahenditega võimalik väga edukalt häid tulemusi saavutada. Individuaaltöös võime võrreldes grupitööga rohkem usaldada inimese kaitsemehhanisme.

Miks kannustada inimesi ettevaatlikkusele konstellööri valikul? Võib-olla on seda raske uskuda, aga konstellatsioonitöö on tehniliselt keerukas ja kontsentratsiooni nõudev. Konstellatsiooni teostamise puhul on pigem reegel, et kõik osalejad, nii konstellöör, klient, esindajad kui pealtvaatajad sisenevad erinevatesse transi- ja muutunud teadvuse seisunditesse. See ei ole tavapärane jututeraapia, kus mõistusest või "valgustatud isekusest" palju kasu on. Otse vastupidi, individualistlikud sekkumised tekitavad esindajates tavaliselt kohe valu, ärritumist ja energialangust. Mulle tulevad pähe kaks peamist negatiivset tagajärge, millega ebaõnnestunud konstellatsiooni puhul riskitakse:
  1. Retraumatisatsioon. Me lähtume tõsiasjast, et konstellatsioonid toovad kiirelt üles nii isikliku kui põlvkonnaülese trauma kihte. See on ühest küljest suurepärane võimalus trauma tervendamiseks. Teisest küljest trauma aktiveerimine ilma seda tervendamata, selle "lahenduseni viimiseta" süvendab traumat ja selle kaudu inimese elulisi probleeme. 
  2. "Kodeerimine", osade installeerimine. Muutunud teadvuse seisundites inimestele õpetusliku osa jagamine on väga tõhus: see võetakse pimedalt vastu. Iseenesest on konstellatsioonide kaudu tõesti loodud palju kasulikke teadmisi suhete ja pereelu paremaks korraldamiseks. Risk siinkohal on see, et need teadmised paigaldatakse alateadvusse võimupositsioonilt ja ilma inimese eneseteadvust ja mõtlemisvõimet kaasamata. Sellisena nad inimese hinge sügavamalt ei puuduta ning on õigupoolest edaspidiseks takistuseks või kaitsemehhanismiks tõelisuseni jõudmisel. 
Mida see võib konkreetsemalt tähendada? Näide: inimene on käinud konstellatsioonis ja esindanud seal kedagi, kelle käsi on kärbunud. Aga pärast grupist lahkumist jääb see kujund temaga, ta ei vabane rollist, vaid elabki sisemise pildiga kärbunud käest. Üpris jube.

Lihtsamad näited on lihtsalt inimeste langemisest raskesse depressiooni või ärevusse pärast grupis osalemist ja näiteks lõpplahenduseta kujundisse jäämist. Variante on palju.

Neil põhjustel on võimalik, et edaspidistes konstellatsioonides tuleb juba töötada varasemate konstellatsioonide negatiivsete tagajärgedega.

Usun siiralt, et need ilma väljaõppeta konstellöörid tegutsevad heas usus. Mitmel puhul tean, et tegu on inimestega, kes on läbinud tunduvalt enam kui ühe nädalalõpukursuse. Ise väljaõppe läbinuna tean aga, et väljaõpe on hoopis muude rõhuasetustega ja vastutuse määraga.

Positiivne pool väljaõppeta konstellööride puhul on see, et sageli on nende teenused soodsamad kui Eestis tavapärane 100 EUR isikliku töö eest. Samal ajal on põhjust meelde tuletada Rooma ajast tuntud põhimõtet caveat emptor (ostja kannab kõik riskid).

Miks on väljaõppeta konstellööride ilmumine loomulik nähtus? Tasub meenutada, et Bert Hellinger vältis otsesõnu väljaõppeprogrammi loomist. Praeguse Hellinger Sciencia väljaõppeprogrammi rajas tegelikult tema teine abikaasa Sophie, veel enne Bertiga abiellumist. Berti seisukoht on ikka olnud, et igaüks võib seda tööd teha ja et ka vähekogenud konstellööridest võib olla midagi kellelegi kasu.

Nii ongi paljudes riikides väljaõppeta konstellööride fenomen juba läbikäidud tee -- võib isegi öelda, et auklikuks kõnnitud tee. Heinz Stark, kes rajas esimese konstellööride väljaõppeprogrammi USA-s, on kirjutanud, et oli täiesti šokeeritud kui inimesed pärast üht nädalavahetuseseminari juba klientidega tööle hakkasid ja tagatipuks teda enda õpetajaks nimetasid. Sarnased protsessid on ka Eestis käimas, kus "väljaõppe andjatena" viidatakse konstellööridele, kes pole ühtegi väljaõppeprogrammi läbi viinud.

Mis siis teha? Valdkonna enesereguleerimiseni jõudmiseni konkreetne soovitus konstellatsioonihuvilistele: küsige konstellöörilt, kelle juures ta õppis. Eestis on lõpetanud kolm 2,5 aasta pikkust väljaõppegruppi kahe vastutava treeneri käe all: Olga Knjazeva ja Olga Potjomkina. Tiiu Bolzmanni suurepärased kursused on keskendunud individuaaltööle ja olnud märksa lühemad, üldiselt suunatud pereterapeutide täiendõppele. Hispaaniakeelses maailmas viib ta läbi analoogilise kestuse ja sisuga väljaõpet.

No comments:

Post a Comment