Saturday, December 31, 2016

Uusaastameditatsioon Bert Hellingerilt

"Igal aastal lõpeb vana aasta ja algab uus aasta. Sõltumata sündmustest, mis leidsid aset mööduval aastal või nendest, mis leiavad aset järgmisel, on ülemineku taga üks veider seadus. Maa pöörleb oma teljel. Päike, mis Maad ligi tõmbab, reisib oma orbiidil, lõpetab oma tsükli ühel aastal selleks, et alustada uut. See toimub sõltumatult kõigest, mis Maal eksisteerib ja mis siin toimub.

Aasta lõpus võime me teadlikult selle ebatavalise rütmiga ühenduda. Kuidas? Häirimatult. Kõigel on oma ebatavalised pöörangud. Kõik, mis paistab meile lähedane ja oluline, liigub eemale, et teha ruumi millelegi igavikulisele, mis meile paistab olevat alati sama, alati samas liikumises.

Ja meiegi liigume, üheskoos planeet Maaga, ümber oma inimlike sfääride, ümber oma keskme. See liikumine on samuti väga ebatavaline liikumine. Just nagu me kogeme Maa orbiiti ümber päikese, mille liikumine ületab kaugelt meie mõõtmeid ning mida tajutakse ülimusliku ja meie teekonnast absoluutselt sõltumatuna, samal kombel, mil me kogeme ringlust meis endis kui lõputult kauget keset, mis tõmbab meid voogu, millest me end vabastada ei suuda.

Igal aastal liigub miski meis ja ruumis edasi. Kuidas me tajume täna vana aastat ja uut? Lõdvestunult.
Lubame endal võbeleda kooskõlas kosmilise liikumisega sees ja väljas. Kooskõlas selle liikumisega laseme vanal aastal mööduda, just nii nagu see on, ja laseme uuel aastal tulla ühes kõigega, mida see võib tuua, ilma kahetsuseta mineviku pärast ega ootusteta tulevikule.
Igal aastal saame me teadlikuks, et meie ja maailm liigume edasi, ühinenuna selles liikumises, millele me end hülgame ja millesse me võime uskuda.
Kas me võime sellele kosmilisele liikumisele loota? Jah, üsna ilmselgelt. Muidu ei haaraks see meid endasse.
Kas me võime sellest liikumisest välja pääseda? Ilmselt mitte, sest see on kosmiline liikumine, millest midagi ei saa eraldada.
Otse vastupidi. Kosmiline tähendab, et kõik on kõigega ühendatud, eriti jõuga, mis toimib kõige selle taga, jõuga mis liigutab kõike ja soovib, et kõik oleks täpselt nii nagu see on.

Nii et igal aastal kui algab uus aasta, liigume oma teel edasi väikestel ja suurtel viisidel. Kuidas?"

Usaldusega
  Bert Hellinger


No comments:

Post a Comment