Sunday, January 10, 2016

Mõistuse eesmärgid ja hinge eesmärgid

Konstellatsiooni kui teatavat lühiteraapiat teostades on oluline kliendi eesmärk. Ja eesmärkide sõnastamise erisuste ning selle olulisuse kohta on edukirjanduses palju kirjutatud, nt väga tuntud ja palju korratud SMART-kriteeriumid.*
Konstellatsioonides me aga töötame hingega.** Ja hingel võib olla oma ettekujutus sellest, mida inimesel on vaja, hinge oma eesmärgid. Sellisel juhul võib juhtuda, et kliendi hoolikalt ettevalmistatud ning igati arukate (smart) eesmärkidega pole suurt midagi peale hakata. Esindajad teevad nähtavaks hinge huvipuuduse teadliku eesmärgi suhtes. Ehk nagu ütles püha Augustinus, "minu sees on keegi, kes on rohkem mina kui ma ise".
Vaatlesin tööd, kus klient soovis parandada oma suhtlemisvõimet, tundes et tema jaoks on see takistatud. Takistus aga ei seisis võimest eraldi ja kirjeldas sooje tundeid kliendi suhtes. Kliendi esindaja kontakt võimega oli kiire. Konstellatsioon oli rikkalik ja sellest sai teha palju järeldusi, aga illustreerib hästi meie endi vähest teadmist oma motiividest.
See on muidugi raske olukord, sest kliendi uhkus, tema eneseväärikus on seotud sõnastatud eesmärgiga. Hinge tegelikkuse nägemine on uhkust kahandav ja pole alati kerge pead painutada, isegi omaenda hinge ees.
Peab teisest küljest aru saama, et selline alandlikuks tegev konstellatsioon on samuti väärtus. Saab võimalikuks suhtlus teadliku ja alateadliku, mõistuse ja hinge vahel. Ja see on üks samm mõistmaks neid eesmärke, mille poole liikumine konkreetset inimest kui tervikut tugevamaks ja õnnelikumaks teeb
* - näiteks https://www.tudengiveeb.ee/et/esileht/kuidas-korgkoolis-asjad-kaeivad/29-tooturg/karjaeaer-sinu-elutee/98-eesmaerkide-seadmine
** - hinge mõistan siinkohal metafoorselt; sel pole definitsiooni, aga on kõik tavapäraselt hingele omistatavad tunnused nagu pildilisus, tunnetena või südame kaudu hoomatavus, saatuslike tagajärgede esilekutsumine, raskesti tabatav kuid järjekindel eetilisus jmt.
*** - tsiteeritud Irvin Yalom, Existential Psychotherapy (Basic Books 1980), lk. 280 kaudu.

No comments:

Post a Comment