Thursday, January 14, 2016

Süsteemsed konstellatsioonid läbi Bert Hellingeri sõnade

Järgnev põhineb konstellatsioonitöö tutvustusel rahvusvahelise süsteemsete konstellööride ühenduse ISCA kodulehel (link).

Süsteemsed konstellatsioonid on meetod, lähenemine, teraapiaviis, arusaamiste kogumik, rakendusfilosoofia, inimsuhete uurimus, paljudes distsipliinides rakendatav kasulik tööriist, maailma tunnetamise viis, mis jätkuvalt lummab paljusid üle maailma: inimesi, kel on omad heitlused; inimesi, kes soovivad õppida ja inimesi, kes soovivad õpetada.

Seda meetodit rakendatakse laialdaselt paljudes distsipliinides ja paljudes erinevates elukutsetes. Seetõttu on võimatu anda ühtainust definitsiooni, isegi ühestainsast kirjeldusest ei piisa.

Kõik järgnevad tsitaadid (jutumärkides) on Bert Hellingerilt, konstellatsioonitöö rajajalt.

Konstellatsioonid on üks süsteemne lähenemisviis

Perekonstellatsioonides kasutatakse süsteemset lähenemist. Süsteemne töö sõltub vaate saavutamisest tervikule, kõigele. Nii et kõigepealt tuleb üles leida need, kes on süsteemist välja jäetud, keda on keelatud tunnustustada või armastada. Minu süda kuulub algusest peale nende juurde ja see võimaldab nendel nii-öelda naasta perekonda. Selline tööviis nõuab, et terapeut asuks kogu süsteemi ning mitte ühegi indiviidi pooelle. Selline rõhuasetuse nihe nõuab teistelt ümberorienteerumist. Nii et kui ma liitun kogu süsteemiga, saavad pereliikmed uue ühenduse väljajäetud liikmetega.”

Konstellatsioonid põhinevad informatsioonil väljast

Perekonstellatsioonid loovad energiavälja. Kui sisened pereliikme esindajana sellesse välja, siis sa tunned end ja käitud, justkui kuuluksid sellesse. Paljudes inimestes on perekonstellatsioonid tekitanud segadust ja hämmeldust, sest nad on vastuolus paljude meie kallihinnaliste uskumustega. Konstellatsioonis tuuakse väga lihtsalt pinnale midagi sügavat. Seejärel võib nähtavaks saanud armastusega leida hinge tervendava mõjuga lahendusi -- lihtsalt seeõttu, et tegelikkus on muudetud nähtavaks.

Perekonstellatsioonide kogemus näitab, et on olemas ühendus suurema tervikuga, vaimse väljaga. Selles vaimses väljas on kõik pereliikmed kohal, sealhulgas need, kes on surnud, ning kõik nad on resonantsis kõikide teistega.

Konstellatsioonides märkame, et oleme osa millestki suuremast

Ilmselgelt on teadvusel mõõde, mida me kõik jagame. Me osaleme ühises väljas. Hing on miski, mis me oleme ja milles meil on osa. Me oleme osa millestki suuremast. Me avame end suuremale kontekstile ning sellest kohast ilmub vahetult kogetav teadmine. Sellel täiesti teistsugusel informatsioonitasandil toimivad iseeneslikult nii informatsioon, kogemused, suhtlus kui lahendused.

Konstellatsioonid nõuavad fenomenoloogilist hoiakut

Perekonstellatsioon on fenomenoloogilise hoiaku tulemus. Fenomenoloogiline hoiak tähendab filosoofias, et inimene hoiab ennast tagasi ning on ilma taotluseta, ilma hirmuta ja ilma soovita kedagi teist aidata. Konstellatsioon avaneb terapeudi ees; miski toimub terapeudist väljas. Tagasi hoides ei astu ta sellesse. Selline tagasihoidmise viis loob ruumi, milles otsustava tähtsusega liikumine võib tulla päevavalgele. Esindajad liiguvad hinge mõju all ja leiavad väljaspool terapeudi mõjupiirkonda asuvaid lahendusi. Ta siiski pole passiivne. Tagasi hoides on ta täiesti kohal ja nii näeb, kui on kohane sekkuda, ja teeb seda. Aga see on ilma meetodita. Nii et mingil viisil see fenomenoloogiline hoiak tuleb välja ainult juhul, kui inimene unustab, mida ta perekonstellatsioonides teab. Ta ka tõmbub tagasi ning annab selge ruumi sellele, mis isenese jõul esile tuleb.

Aitaja jaoks on üks harjutus, tõmbuda tagasi tühja keskmesse. Selles tühjas keskmes oleme me ilma taotluseta, ilma hirmuta, ilma mäluta. Me oleme täielikult kokku kogutud. Kui meil see kokkukogumine õnnestub, toimuvad asjad meie ümber justkui meie teeksime neid. Aga me ei tee midagi... Kuid see mittemidagitegemine on äärmuslik kohalolek. See on mittetegemine täielikus ärksameelsuses. Kellegi sellisel viisil mittetoimivas kohalolekus võib teine inimene teha seda, mida on tõeliselt vaja teha.

Konstellatsioonid kasutavad esindajaid ja tuginevad asendava tunnetuse fenomenil

Vaoshoitud tähelepanu ja esindust kasutava terapeutilise hoiaku läbi tõusvad energia ja dünaamikad loovad ruumi, milles suhted ja mähkumised võivad avalduda ja liikuda lahenduse suunas. Selles protsessis näib, nagu esindajaid mõjutaks võimas väline jõud, mis näib neid mingil viisil juhtivat. Meie väljakujunenud psühholoogilistest ja filosoofilistest lähenemistest siin vaadeldavate fenomenide selgitamiseks ei piisa.

Konstellatsioonid teevad ilmsiks peresüsteemides toimivad seaduspärasused

Meie suhetes on baasiline korrapära. Meie elud avanevad kooskõlas teatava ennustatavusega, sõltuvalt sellest, millises ulatuses me ennast korraga kooskõlla viime. Elu ja armastus järgivad teatavaid seaduspärasusi, mis seisnevad tasakaalustamises, kuulumises, hõlmamises, terviklikkuses ja järjekorras. Kuigi me pole neist seaduspärasustest teadlikud, määravad nad meie suhteid, meie edu ning läbikukkumist, meie haigused ja tervise. Läbi konstellatsioonitöö me õpime neid tundma ja mõistame, kuidas nad meie elusid mõjutavad. Me võime ka õppida seaduspärasustega ühes hääles olemist, et meil oleks võimalik kogeda harmooniat.

Konstellatsioonid töötavad läbi paljude põlvkondade mustrite

Kui varasemas põlvkonnas on lahenemata trauma, tunnevad perekonna järgmiste põlvkondade liikmed selle tagajärgi läbi mähkumise vanemate või surnud pereliikmete saatusesse. Mõnikord läbi korduva mustri ja mõnikord läbi järeltulija samastumise eelneva põlvkonna liikmega.

Konstellatsioonides antakse koht ja austus meie esivanematele

Nagu paljudes põliskultuurides, saame ka konstellatsioonides aru, et olevik ja tulevik jätkavad esivanemate minevikku. Me saavutame jätkuva ja ühendatud suhte mineviku, oleviku ja tuleviku vahel, kui teame, kust me tuleme, ja läbi selle teadmise saame jõu oma elu praeguses hetkes elamiseks. Põliskultuurides tuletatakse inimestele rituaalidega meelde nende vastutust ning vajadust parandada ja alal hoida suhteid elavate ja lahkunute vahel, aga ka inimeste ja maa vahel. Ka konstellatsioonides leiame sageli, et oma praeguste raskuste lahendamiseks peame selliseid suhteid vaatama.

Konstellatsioonitöö võib minna mitmeid teid pidi

Kui tibud on välja hautud, jooksevad nad igas suunas laiali. Nad ehitavad omaenda pesad ja neil on omad tibud. Nii kasvavad ka perekonstellatsioonid ja hingeliikumised paljudes suundades. Ma toetan kõiki neid ettevõtmisi heade tunnetega südames ja heade mõtetega. Ma näen, et kõik erinevad viisid, kui nad üksteist austavad, annavad midagi erilist sellele küllusele. Kui me läheneme sihtkohale erinevaid teid pidi, saavad kõik rohkem täidetud. Minu jaoks on kõik teed kasulikud ja väärtuslikud. Mind teeb õnnelikuks, kui ma näen, et need seemned, mida mul lubati puistada, ajavad idusid ja kasvavad ja kannavad vilju, kus iganes nad langesid viljakale pinnale.

Konstellatsioonid panevad meid taipama, et me oleme kõik ühendatud

Seda, mis on nüüd hingeliikumistest nii selge, ütles imelisel kombel ette Konfutsius - et meil pole muud võimalust, kui seista üheskoos, sest see, mis on lõhestunud ja vastandub, liidab ennast pidevalt ja korrastab ennast ja austab erinevaid osasid.

Väljavaated

Ma ei tea, kuidas see töö tulevikus areneb. Mind kannab jõgi ja ma ei tea selle sihtkohta. Ma isegi ei taha teada. Ma ei suuda kõigest ülevaadet hoida. Pidevalt toimuvad uued arengud. Mind hämmastab see kõik, ja see, kuhu see viia võib. Ma ei suuda seda enam haarata ega saa ma ka kontrollida ega arvata, kuhu see minemas on.

Ma olen oma osa teinud.

Ülejäänu teevad paljud teised. See süveneb ja avardub edasi minnes just nagu kivi vette visates tekitab järjest laienevaid ringe. Kivi ei saa sinna midagi parata. Ma näen seda tööd samal viisil.


Bert Hellinger

Sunday, January 10, 2016

Mõistuse eesmärgid ja hinge eesmärgid

Konstellatsiooni kui teatavat lühiteraapiat teostades on oluline kliendi eesmärk. Ja eesmärkide sõnastamise erisuste ning selle olulisuse kohta on edukirjanduses palju kirjutatud, nt väga tuntud ja palju korratud SMART-kriteeriumid.*
Konstellatsioonides me aga töötame hingega.** Ja hingel võib olla oma ettekujutus sellest, mida inimesel on vaja, hinge oma eesmärgid. Sellisel juhul võib juhtuda, et kliendi hoolikalt ettevalmistatud ning igati arukate (smart) eesmärkidega pole suurt midagi peale hakata. Esindajad teevad nähtavaks hinge huvipuuduse teadliku eesmärgi suhtes. Ehk nagu ütles püha Augustinus, "minu sees on keegi, kes on rohkem mina kui ma ise".
Vaatlesin tööd, kus klient soovis parandada oma suhtlemisvõimet, tundes et tema jaoks on see takistatud. Takistus aga ei seisis võimest eraldi ja kirjeldas sooje tundeid kliendi suhtes. Kliendi esindaja kontakt võimega oli kiire. Konstellatsioon oli rikkalik ja sellest sai teha palju järeldusi, aga illustreerib hästi meie endi vähest teadmist oma motiividest.
See on muidugi raske olukord, sest kliendi uhkus, tema eneseväärikus on seotud sõnastatud eesmärgiga. Hinge tegelikkuse nägemine on uhkust kahandav ja pole alati kerge pead painutada, isegi omaenda hinge ees.
Peab teisest küljest aru saama, et selline alandlikuks tegev konstellatsioon on samuti väärtus. Saab võimalikuks suhtlus teadliku ja alateadliku, mõistuse ja hinge vahel. Ja see on üks samm mõistmaks neid eesmärke, mille poole liikumine konkreetset inimest kui tervikut tugevamaks ja õnnelikumaks teeb
* - näiteks https://www.tudengiveeb.ee/et/esileht/kuidas-korgkoolis-asjad-kaeivad/29-tooturg/karjaeaer-sinu-elutee/98-eesmaerkide-seadmine
** - hinge mõistan siinkohal metafoorselt; sel pole definitsiooni, aga on kõik tavapäraselt hingele omistatavad tunnused nagu pildilisus, tunnetena või südame kaudu hoomatavus, saatuslike tagajärgede esilekutsumine, raskesti tabatav kuid järjekindel eetilisus jmt.
*** - tsiteeritud Irvin Yalom, Existential Psychotherapy (Basic Books 1980), lk. 280 kaudu.